Orgelkonsert 170219

konsertserie
SEX orgelKONSErTER under 2017
MED Bachs sex triosonater och
Mendelssohns sex orgelsonater
KONSERT NR. I
Johann Sebastian Bach
Triosonat nr. i, BWV 525
•••••••••••••
Felix mendELssohn
ORGELSONAT NR. I, Opus. 65/1
•••••••••••••
ORGELSOLIST: ULF SAMUELSSON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SanktA EUGENIA KYRKA
SÖNDAG 19 februari KL. 13.00-13.35
Kungsträdgårdsgatan 12 – Fri entré