Verktygslåda informationssökning

VERKTYGSLÅDAN
INFORMATIONSSÖKNING
VERKTYGSLÅDAN
VI GÅR IGENOM...
Booleska operatorer
Trunkering
Frassökning
Wildcards
Blocksökning
Tips
BOOLESKA OPERATORER
VERKTYGSLÅDAN
AND
Cat
AND
När du vill att ditt resultat skall
innehålla båda söktermerna.
Du får endast tillbaka träffar där
texterna innehåller både ordet Cat
OCH ordet Dog
Dog
OR
Cat
OR
Dog
När söktermerna är likvärdiga
och resultatet innehåller
åtminstone en av termerna.
Detta ger träffar på texter som
innehåller antingen ordet Cat
eller ordet Dog
NOT
Cat
NOT
Dog
Träffar får innehålla den ena
termen, men inte den andra.
Detta ger bara träffar i texter
som innehåller ordet Cat där
ordet Dog inte ingår. TRUNKERING
VERKTYGSLÅDAN
Trunkering använder du för att få sökträffar på ett ord oavsett
hur det är böjt. Med trunkering menas att du sätter en stjärna i
slutet på ett ord, såhär: Katastrof*
Då får du träffar i texter där ordet katastrof kan vara böjt
såhär:
­ Katastrofen
­ Katastrofer
­ Katastrofernas
Något som är värt att tänka på är att om du trunkerar vissa
ord så kan det ge träffar du inte vill ha, till exempel om du vill
hitta information om motorer:
Motor*
­ Motorer
­ Motorernas
­ Motorn
­ Motorik
Detta för alltså att du kan få tillbaka träffar som inte är
relevanta för din sökning. FRASSÖKNING
VERKTYGSLÅDAN
När du markerar en fras med
citationstecken:
”såhär kan du göra”
så får du endast träffar där den fras du
skriver kommer i exakt ordföljd. Alltså du
får bara träffar på texter som innehåller
formuleringen: såhär ska du göra.
WILDCARDS
VERKTYGSLÅDAN
Om du är osäker på stavningen eller vill tillåta flera olika stavningar
på ett ord kan du använda dig av så kallade ”Wildcards”.
Det finns olika sorter och de kan variera mellan olika databaser,
men i exempelvis EBSCO används # och ?.
# gör att skulle det finnas två olika stavningar, exempelvis color och
colour, så får man träffar på båda genom att söka på colo#r. Det
betyder att # kan ersättas med vilken bokstav som helst, men det
behöver inte finnas någon bokstav där alls.
? fungerar så att frågetecknet kan bytas ut med vilken bokstav som
helst, som exemplet nedan visar:
Ne?t
­ Neat
­ Nest
­ Next
Men du får inte träffar på Net som du skulle fått om du sökte på
Ne#t.
BLOCKSÖKNING
VERKTYGSLÅDAN
Ett block är en samling ord som alla har ungefär samma innebörd
eller är likvärdiga. Att man väljer att använda flera ord för samma
sak handlar om att man vill få träffar på alla dokument som handlar
om det man är intresserad av, oavsett vilket ord de har valt för att
beskriva det.
Om du till exempel söker en text om kungen, men han
genomgående beskrivs som monarken i en hel text, kommer denna
inte dyka upp i din sökning om du bara använder kungen som
sökord.
Istället kan du bygga ett block, såhär:
(Kung* OR monark* OR regent*)
Ett block är alltså ett sätt att se till att alla texter som innehåller ett
ord för det fenomen eller ting du är intresserad av dyker upp i din
sökning.
Fortsätter på nästa sida
BLOCKSÖKNING
VERKTYGSLÅDAN
Om du vill veta mer om svenska kungar genom historien kan du
lägga till ett ”Sverigeblock”, såhär:
(svensk* OR Sverige* OR Sweden)
Vill du vara säker på att du får upp fler träffar än de om vår
nuvarande kung kan du lägga på ett ”dåtidsblock” eller
”historieblock”, såhär:
(”genom tid*” OR histor*)
Vill du sedan använda alla tre, så säger du att du vill söka på
kungen och det måste vara en svensk kung och det måste vara
genom historien, såhär:
(Kung* OR monark* OR regent*) AND (svensk* OR Sverige*) AND
(”genom tid*” OR histori*)
Fortsätter på nästa sida
BLOCKSÖKNING
VERKTYGSLÅDAN
Tänk på vilka avgränsningar du vill göra i
din sökning. Hur många olika delar är det?
Hur många block kan det delas in i? Vilka
olika ord kan du använda för att bygga ditt
block?
Tänk på att det är viktigt att det görs på rätt
sätt. De booleska operatorerna måste vara i
stora bokstäver, du behöver parenteserna för
att bygga ett block osv. Det här sättet att
söka handlar om att tala om för en databas
exakt vad du är ute efter. En databas förstår
inte vad du menar om du gjort fel.
A
NDRA TIPS!
VERKTYGSLÅDAN
Om du kollar på Wikipedia eller
liknande, kolla vad de har för källor –
kanske är det något du kan använda?
Kolla gärna på Diva! Där finns
studentuppsatser på olika nivåer. Du
kan använda dem både som ett sätt att
skaffa dig en överblick över ett område
och som ett sätt att hitta vidare källor.
Titta på källförteckningen!
Kom gärna till biblioteket om du tycker
att det är svårt så får du hjälp!