Kemiförsök planering vt17

Kemiförsök vt-17 år 5
Lektionsmål
Att göra
Ansvar
Vecka 7
Lektion 1
Lektion 2
Avslutning teknik
Utvärdera
teknikarbetet
Kunna ge exempel på vad
kemi är.
Skriva säkerhetsregler
Uppdrag 1
Läs: ”Städa i
kemilaboratioriet”
Kunna handskas med
kemiska ämnen på ett
säkert sätt.
Uppdrag 2
Lyssna/läs Koll på
NO s. 86-87
Svara på frågorna:
-Vad är kemi?
Försök att förklara
med en mening!
-Vad gör en kemist?
-Ge 2-3 exempel på
kemi som du känner
till.
Vecka 8
Lektion 1
Lektion 2
Kunna genomföra enkla
undersökningar.
Vecka 9
Vecka 10
Lektion 1
SPORTLOV
Kunna berätta om några
historiska upptäckter.
Lektion 2
Vecka 11
Lektion 1
Uppdrag 3 Testa med
vatten
Läxförhör:
varningspiktogram
Varningspiktogram
Vilka symboler kan
du hitta hemma?
Tidslinje i arbetsboken
5D och 5C Friluftsdag
Kunna dokumentera en
undersökning.
Uppdrag 4:1
vattentest
Texter: Ämnens
löslighet i vatten,
Koll på NO s. 92-93
Kunna använda NObegrepp för att förklara.
Uppdrag 4:2 filtrering
Lektion 1
Kunna dokumentera
undersökningar i text och
bild.
Uppdrag 5 kristaller
Text: En värld av
kristaller
Lektion 2
Kunna jämföra resultat.
Uppdrag 6 ättika
Text: bra att veta
om ättika
Lektion 2
Vecka 12
Vecka 13
Lektion 1
Kunna ge exempel på
likheter och skillnader.
Uppdrag 7 jod
Text: Bra att veta
om Jod
Lektion 2
Kunna använda
begreppen surt och
basiskt för att förklara.
Uppdrag 8 rödkål
Surt och basiskt
Text: bra att veta om
rödkål
Koll på NO s. 94-95
Lektion 1
Kunna använda utrustning
på ett säkert sätt.
Uppdrag 9 värme
Text: Upphettning
av kemiska ämnen
Lektion 2
Kunna tolka resultat från
undersökningarna.
Uppdrag 10
Fakta om ämnen
Vecka 14
Vecka 15
Vecka 16
PÅSKLOV
Lektion 1
Kunna planera en
undersökning.
Uppdrag 11 – planera
en undersökning
Lektion 2
Kunna planera och
genomföra en
undersökning.
Uppdrag 12 – planera
en undersökning
Utvärdera