Dialogseminarium

Inbjudan till dialogseminarium om El Sistema
Ett tredje rum? Samtal mellan forskare och verksamma inom El Sistema om ett
kritiskt förhållningssätt för en positiv utveckling.
Praktiskt verksamma inom El Sistema inbjuds till ett dialogseminarium där forskning möter
praktik. Seminariet ska lyfta möjligheterna till utveckling med hjälp av ett kritiskt
förhållningssätt. Syftet med dagen är att diskutera El Sistema i Sverige från två olika
perspektiv: å ena sidan publicerad forskning, å andra sidan dilemman i den vardagliga
verksamheten.
Dag och tid:
25 april, kl. 10-15
Lunch och kaffe: 120 kronor
Meddela om du vill ha lunch och eventuell specialkost.
Plats:
Konstnärliga fakulteten, Glashuset (Glashuset står på innergården vid Akademin Valand)
Adress: Vasagatan 50, Göteborg
Antal deltagare: 15
Innehåll:
Inledningsvis presenterar forskarna hur ett kritiskt förhållningssätt möjliggör utveckling. Mot
bakgrund av detta diskuteras sedan ett antal utvalda vetenskapliga artiklar tillsammans med
kritiska frågor/dilemman hämtade ur den egna praktiken.
Förberedelser:
1. Läs en internationell forskningsartikel om El Sistema Sverige (skickas till deltagarna en månad
före seminariet).
2. Förbered en egen kritisk fråga/ett kritiskt dilemma, hämtat ur egna erfarenheter från
praktiken (mailas till [email protected] senast två veckor före seminariet)
Medverkande:
Verksamma inom El Sistema i Sverige såväl chefer, processledare som lärare
Åsa Bergman & Monica Lindgren, forskare vid Göteborgs universitet
Camilla Sarner, verksamhetsledare El Sistema Sverige
Anmälan inklusive uppgift om specialkost samt fakturaadress skickas till: [email protected]
Först till kvarn och senast det 24 mars 2017.
Välkommen!