Containerhämtning

Kretslopp och vatten
Avfallstaxa 2017
Containerhämtning
Containerhämtning inklusive central sopsug och
evenemangstjänster
Den sammanlagda avgiften består av transportavgifter, hyra och vikt­
avgift. För flerbostadshus där containerhämtning är ordinarie hämtnings­
system tillkommer också en grundavgift.
Transportavgift
Transportavgifter tas ut vid utsättning och hemtagning. Containern eller
evenemangskärlet töms vid hemtagning. Beställs tömning när containern
står ute tillkommer även en transportavgift för tömning. För matavfall
betalas ingen transportavgift vid tömning.
Transportavgift (kr/gång)
Blandat avfall,
grovavfall och
trädgårdsavfall
Inkl.
moms
Exkl.
moms
Inkl.
moms
Exkl.
moms
Inkl.
moms
615
769
615
769
615
769
305
381
245
306
-
-
678
848
561
701
-
-
615
769
615
769
615
769
2–10 m3
Tömning och återtransport av stor container 11–34
Matavfall
Exkl.
moms
Utsättning av container eller evenemangskärl
Tömning av liten container
Restavfall
m3
Hemtagning med tömning av container eller evenemangskärl
Hyra
Hyra (kr/dygn) *)
Behållare
Öppen
Exkl. moms
Täckt
Inkl. moms
evenemangskärl 190 l
Komprimator
Exkl. moms
Inkl. moms
2,23
2,79
Exkl. moms
Inkl. moms
2,0 m3
-
-
4,47
5,58
-
-
5,0 m3
8,93
11,17
13,40
16,75
-
-
m3
8,93
11,17
17,86
22,33
-
-
10,0
m3
17,86
22,33
17,86
22,33
-
-
12,0
m3
17,86
22,33
17,86
22,33
26,52
33,15
16,0
m3
17,86
22,33
-
-
30,76
38,45
20,0 m3
34,37
42,96
34,37
42,96
34,37
42,96
26,0 m3
-
-
-
-
34,37
42,96
30,0 m3
-
-
-
-
39,03
48,79
34,0 m3
-
-
39,03
48,79
39,03
48,79
8,0
*) Hyra för mindre än 4 dygn debiteras inte.
www.goteborg.se
Viktavgift
Viktavgift (kr/ton)
Blandat avfall, restavfall
och grovavfall
Matavfall och trädgårdsavfall
Exkl. moms
Inkl. moms
Exkl. moms
Inkl. moms
1392
1 740
305
381
Tilläggstjänster och grundavgift för container
För flerbostadshus där containerhämtning är ordinarie hämtningssystem
utgår en grundavgift per lägenhet och år. Kräver arbetet längre tid eller
större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet utförs på andra
tider än måndag–fredag mellan kl 06.30–15.00, debiteras tilläggsavgifter.
Tjänst
Enhet
Avgift (kr/enhet)
Exkl.
moms
Inkl.
moms
191
239
Lägenhetsavgift
Lägenhet
Personal och bil, även
evenemangstömning
Timme
974
1 218
Extra personal vid containerarbeten
Timme
421
526
Övertid
Personal och
timme
383
479
Jourtillägg (max 2 tim)*
Uppdrag
2 373
2 966
Helgtillägg **
Hämtningstillfälle
1 846
2 308
Flyttning av container vid annat
uppdrag
Tillfälle
239
299
Tvätt av container
Tillfälle
289
361
Utsättning av en särskild elavfallshäck
och hämtning av elavfall och häck
i samband med tillfällig hyra av
­container för grovavfall
Tillfälle
0
0
* Gäller vid akuta tömningar på kvällstid (även helgkvällar) som beställs på
vardagar kl 06.30–15.00.
** Gäller vid planerad tömning på helger samt helgdagar.
Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered
031-368 27 00, mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9 –16
[email protected]