Marknadsmeddelande 33/17 33/17 – Aerowash AB

Marknadsmeddelande 33/17
33/17 – Aerowash AB noteras på AktieTorget den 17
februari, 2017
Första handelsdag på AktieTorget för Aerowash AB:s aktie är den 17
februari 2017. Kortnamnet för aktien är AERW B.
Det totala antalet aktier i bolaget är 2 223 214 fördelat på 2 023 214 B-aktier och 200 000 A-aktier.
Information om aktien:
Kortnamn: AERW B
Aktienamn: Aerowash B
ISIN-kod: SE0009346299
Orderboks-ID: 133085
Organisationsnummer: 559053-2775
Kvotvärde: 1,00 SEK
Första handelsdag: 17 februari, 2017
Antal aktier: 2 223 214 varav 2 023 214 B-aktier
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT
Stockholm den 15 februari 2017
AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]