Inbjudan - Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Fira Internationella Kvinnodagen
8 MARS
Här möter kvinnor från hela världen Sverige och här möter Sverige världen!
Sedan 1910 firas Internationella Kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors kamp för jämställdhet.
En kamp som i dagens samhällsklimat fortfarande är högaktuell och behövs för kvinnors rättigheter
och egenmakt på lika villkor.
Datum:
8 mars 2017
Tid:
kl. 16.00-18.00 Rådhuset
Plats:
Rådhuset på Stortorget
Insläpp: kl. 16.00-16.30
Varmt välkommen
Iva Parizkova Ryggeståhl
ordf IKF Malmö
med styrelse och personal