pdf, 1 MB Sportlovsaffisch 2017

Sportlovskortet
Ett kort, en vecka,
6 backar & 6 bad
Gäller under perioden
11 februari – 12 mars 2017
i
m åker gar
o
s
ig
d
För
e da
ängand rt.
h
n
a
m
gsko
7 sam
r säson
och ha
Endast
200 kr
er i
som åk
ig
ar
d
r
ö
F
de dag
n
a
g
n
ä
anh
ort.
3 samm har säsongsk
e
och int
r
k
0
5
2
Endast
Försäljningsställen:
I alla backar, Turistbyrån och Kulturmagasinet.
Priset är samma för ungdom och vuxen.
Eventuell kostnad för chipkort tillkommer.
ri
om åke agar
s
ig
d
r
Fö
ed
ängand kort.
h
n
a
m
gs
7 sam
r säson
a
h
e
t
och in
r
k
0
0
4
Endast
Sundsvalls
slalombacke
VETTENBACKEN
GETBERGET
Mer information på sundsvall.se/sportlovskortet