vårträff 5 maj 2017

VÅRTRÄFF 5 MAJ 2017
Toppföreläsningar för projektproffs!
INSPIRATÖRERNA
HE ATH SL AWNER
SIMON ELVNÄ S
Heath Slawner är en internationell
topp­föreläsare och expert inom strategisk
kommunikation och ledarskap. Han ingår i
teamet kring Simon Sinek, som just nu är
ett av de hetaste namnen inom ledarskap
och organisation (www.startwithwhy.com).
Heath arbetar med att inspirera till
nytänkande och har uppdrag inom FN och
arbetar med ledningsgrupper i större
bolag i Canada.
Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister
i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan
2010 driver han ett uppmärksammat och
spännande forskningsprojekt som studerar
det faktiska beteendet hos ledare och chefer.
Med en unik och interaktiv forskningsmetodik
har Simon studerat ledares agerande i många
olika typer av verksamheter.
Vad har framgångsrika organisationer
gemensamt, oavsett om de är medvetna
om det eller inte? En viktig faktor är att de
ger sina medarbetare en anledning att gå
till jobbet, inte bara en plats att arbeta.
I sin engagerande presentation kommer
Heath att visa hur tillit och syfte, baserat
på en genuin omtanke om andra är det
som är avgörande för att lyckas. När vi har
en tydlig bild om varför vi är här, vart vi är
på väg, vem vi arbetar för och hur vi når dit
– då börjar medarbetare uppleva sig
värdefulla och tillfredsställda. Som en
konsekvens av detta kommer då alla att
söka vägar att samarbeta, genomföra
arbetet och förverkliga utmanande
visioner och mål.
Du kommer inte att lämna Projektnäring
oberörd efter att ha lyssnat till Heath.
Föreläsningen sker på engelska.
Det visar sig vara stor skillnad mellan vad
chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör.
Vad gör då chefer den tid då de anser sig vara
arbetsledande och vilken effekt har det på
medarbetarna? Vad innebär det egentligen att
vara arbetsledande?
Simon Elvnäs kommer i sin presentation att
berätta om vad det är som får medarbetare
att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra
det effektivt samt hur chefer måste kunna
skilja på vad som är effektivt och vad som ger
effekt. Att förstå vad som driver människor
och beteenden är centralt för att som ledare
kunna skapa motivation, engagemang och
delaktighet – för att kunna utveckla arbetet på
ett hållbart sätt tillsammans med medarbetarna.
Simons föreläsning ger dig tillgång till aktuell
och unik forskning på ledares faktiska
beteenden samt en ny verktygslåda för chefer
och ledare som minskar variationen mellan
formulerat uppdrag och utfört uppdrag.
Anmälan
Program 5 maj
ENSKILD PERSON
TIDER
1500 :- per träff.
08.00 Frukostbuffé
08.30 Simon Elvnäs
10.00 Kaffepaus
10.30 Heath Slawner
12.00
Mingellunch
R ABAT TER AT PAKETPRIS
5 biljetter till vårträffen och till
höstträffen, totalt 10 biljetter.
Pris 9.500:Är ni fler i verksamheten som är
intresserade? Maila [email protected]
se för en separat offert.
Varför inte göra som många andra,
låt Projektnäring inspirera hela
Projektkontoret eller ert interna
projektledarnätverk?
PL ATS
Stockholm Waterfront Congress Centre.
Projektnäring är en inspirerande mötesplats för dig som vill vidareutvecklas inom
projektledning och ledarskap och vill nätverka på plats med andra projektproffs.
Projektnäring startade 2011 och varje år hålls en vårträff och en höstträff i Stockholm
Waterfront Congress Centre. Den senaste träffen lockade över 250 personer.
Projektnäring är en oberoende och icke vinstdrivande satsning på högkvalitativ
kompetensutveckling för projektproffs. Alla eventuella överskott går till genomförandet
av kommande träffar och deltagarna har också möjlighet att påverka vilka föreläsare
som bjuds in. Förutom att du själv kan köpa en biljett så har vi också förmånliga
paketerbjudanden.
SAGT OM PROJEKTNÄRING
”Under alla år som jag gått på Projektnäring har det alltid varit mycket bra föreläsare.
Efteråt är jag full av energi och ny inspiration!”
”Mycket intressanta föreläsare som skapade nya tankebanor!”
”Var bland det proffsigaste jag har varit på!”
”Jätteinspirerande med dessa träffar. Våra projektledare tycker
det ger mer än långa kurser!”
”Tack för en mycket välordnad och utomordentligt intressant dag!”
”Jättebra talare! Trevligt mingel där man kunde
knyta många nya och intressanta kontakter.”