Bilaga 161201

Olika former av samarbeten mellan näringslivet och Linnéstudenterna.
Partnersföretag:
Partnerföretag syftar till att skapa en kontaktyta mellan näringslivet och studenterna igenom
studentkåren. Studentkåren Linnéstudenterna anordnar redan idag olika typer av event för
studenterna och kan därför vara en bra ingång för näringslivet mot denna grupp, dessutom har vi
programföreningar inom alla utbildningar och kan därför förmedla kontakter och hjälpa
näringslivet nå den gruppen studenter de är intresserade av. För den enskilda studenten skulle vi
vilja att partnerföretaget erbjuder möjligheter att nätverka med studenten och att om det finns
intresse från studenten.
Vi tror att ett aktivt partnerskap mellan näringslivet och Linnéstudenterna kan generera otroligt
mycket för alla parter. Då detta borde skapa möjligheten för näringslivet att hitta en kompetens
de efterfrågar vilket i sin tur leder till jobb för studenter och utveckling av regionen, vilket
troligen skapar ett gott rykte om att studera vid Linnéuniversitetet och att vara medlem hos
kåren. Dessutom kommer det finns goda förutsättningar att bygga vidare på då de fd anställda
studenterna kan agera som ambassadörer/ alumner för både samarbetet men även universitet och
studentkåren.
Vad innebär ett samarbete med Linnéstudenterna:
Detta är svårt att svara på men vi anser att detta samarbete måste vara ett aktivt samarbete där vi
jobbar tillsammans för att nå studenterna. Våran uppfattning är att det är bra att komma in tidigt i
studenternas utbildning, detta utifrån tanken att studenterna på började sin utbildning för att få
ett jobb, om de då kan få reda på vilken kompetens ni efterfrågar är det troligen villiga att påverka
sin utbildning och kompetens för att kunna bli starka på arbetsmarknaden. Det öppnar även upp
för att studenter kan påverkas i sitt yrkesval och finna nya framtida yrkesroller. Detta kan ske på
flera olika sätt, via samtal mellan studenter och företag, praktikplatser både utom eller inom
utbildningarna, studentmedarbetare inom olika projekt och/eller samarbeten om
examensarbeten.
Som studentkår vill vi kunna tillhandahålla arenor och sammanhang för samtal mellan studenter
och näringslivet, vi tillhandahåller årligen en mässa där alla nya studenter bjuds in för att vara
välkomna till studentstaden, här finns möjligheter att kunna börja knyta kontakter med studenter.
Vi vill även bygga upp ett nätverk där vi kan hänvisa både studenter och företag till lokala arenor
och mindre nätverk för att nå olika studentgrupper. Vi hoppas även kunna vara behjälpliga till att
administrera tex praktikplatser eller examensarbeten dessutom hoppas vi kunna vara behjälpliga
för att ordna resor till och från olika arenor och sammanhang.
Bygga upp nätverk
Förslag på aktivitet inom nätverket mellan Linnéstudenterna och näringslivet, Kick-off,
frukost/lunch träffar, gästföreläsningar, studiebesök, mentorskap, praktikplatser, examenarbeten
och även studie sociala aktiviter.
En årlig kick-off för nätverket där studenter och näringslivet kan träffas under avslappnande
former, exempel på detta kan vara en middag där det både kan hållas mer officiella tal men även
informella samtal och ha en bordplacering som anpassas mellan studentgrupper och företag.
Frukost/lunch-möten kan ge både näringslivet och studenter möjligheten att ta till sig intressanta
föreläsningar som antingen har fokus på olika branscher eller lokalutveckling. Även skulle
studenter kunna hålla föreläsningarna för att kunna visa sina kunskaper och erfarenheter samt
studieresultat eller examensarbeten.
Studiebesök på olika arbetsplatser med gärna en enklare föreläsning eller med möjligheten för att
nätverka. Den enklare föreläsningen kan innefatta allt från en presentation av
arbetsplatsen/företaget till ny forskning. Det har vi inga åsikter om utan bara att det ska givande
för de studenter som är närvarande.