Ordförandeutbildning 32 timmar Välkomna

Ordförandeutbildning 32 timmar
Tid: 22-23/5 och 27-28/9
Plats: Borlänge
Kursledare: ABF Dalarna
Målgrupp: ordförande och vice i klubb eller gruppstyrelser.
Kursinnehåll:
Du får lära dig mer om rollen som ordförande, ledarskap,
föreningskunskap, mötesteknik, stadgar, media och nätverk m.m.
Denna utbildning är tvärfacklig.
Ekonomi:
Arbetsgivaren betalar din lön.
Deltagare som under utbildningstillfället har friskift får
fritidsersättning och reseersättning.
Om du har mer än 5 mil till kursen har du rätt till internat som du
då anger vid anmälan.
Sista anmälningsdag: 2 maj.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl det i tid.
Kom ihåg att så snart som möjligt, dock senast 14 dagar
innan kurs start söka ledigt enligt Studieledighetslagen.
Anmälan till Mikael Westberg 070-2124621
[email protected] och din studieansvarige på
arbetsplatsen.
Välkomna