Bedömningsmatriser 6–8

Bedömningsmatriser 6–8
Bedömningsmatris kapitel 6
Talsystem och tal på tallinjen
Uppgifter till test 1
Bedömning
E
C
2a, 2b, 4a,
4b, 5a, 8a,
8b, 10, 11,
12a
5b, 12b
1a, 1b, 6a,
6b
3a, 9a
A
Hur väl eleven:
Problemlösning
DD
tolkar muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll DD
tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
DD
reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet
Hur väl eleven:
DD
avgör värdet av siffrans placering i tiobassystemet, till exempel att
trean i talet 4 305 betyder 300, 3 · 100
DD
avgör värdet av siffrans placering i tvåbassystemet, till exempel att
den första ettan i talet 10110 har värdet 16, 1 · 16
DD
placerar rationella tal på tallinjen till exempel –2; 0,5; __
​ 3  ​
4
DD
behärskar uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och
enkla tal i decimal- och bråkform till exempel 0,25; 0,5; 0,75; __
​ 3 ​ ; __
​ 2 ​ ; __
​ 1 ​ 
Begrepp
DD
storleksordnar tal i bråk- och decimalform
5 5 5
DD
storleksordnar både positiva och negativa tal
Hur väl eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om:
DD
kapitlets begrepp
Hur väl eleven:
DD
skriver tal i något historiskt talsystem.
DD
skriver tal i det binära talsystemet
Metod
DD
skriver tal i potensform
Hur väl eleven: Kommunikation
och resonemang
DD
beskriver/redovisar kunskaper om vårt positionssystem, det binä-
ra talsystemet, historiska talsystem och tal på tallinjen med olika
uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa
DD
för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
DD
ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om
vårt positionssystem, det binära talsystemet, historiska talsystem
och tal på tallinjen
182 • bedömning
4
3b, 7, 9b