S3 - SSTK

GRUPPSPEL I STOCKHOLMS SKÄRGÅRDS TENNISKLUBB
Gruppledare: Jenny Didong 073-449 70 75 (arb) & 662 36 52 (bost)
Gruppledare: Björn Stolt 0709-18 50 00
Nr
Nam n
Singelgrupp: S1
Singelgrupp: S3
1
M obil
1
David Ehrenstråhle
0708-27 03 34
2
Axel Bruzelius
0722-36 93 85
3
Fredrik Olbers
0704-32 98 71
4
Fredrik Söderlund (T)
0701-74 88 50
5
Henrik Håkansson (T)
0705-86 02 49
6
Patrik Wartia
0760-06 38 33
7
Karl Eidem
0733-50 60 44
8
Mikael Norbäck
0707-57 01 03
2
3
4
Om gång 1
Dag Datum Tid Bana Spelare
5
Resultat
Dag Datum Tid Bana Spelare
19/2
16
A1
2-1
SÖN
26/2
16
A1
7-3
SÖN
19/2
16
15
6-3
SÖN
26/2
16
15
5-2
SÖN
19/2
17
A1
7-4
SÖN
26/2
17
A1
1-8
TIS
21/2
21
10
8-5
TIS
28/2
21
10
6-4
Om gång 3
Resultat
Dag Datum Tid Bana Spelare
5/3
16
A1
2-8
SÖN
12/3
16
A1
5-4
SÖN
5/3
16
15
4-1
SÖN
12/3
16
15
2-7
SÖN
5/3
17
A1
5-3
SÖN
12/3
17
A1
1-6
TIS
7/3
21
10
7-6
TIS
14/3
21
10
3-8
Om gång 5
Resultat
Dag Datum Tid Bana Spelare
19/3
16
A1
8-6
SÖN
26/3
16
A1
4-3
SÖN
19/3
16
15
3-1
SÖN
26/3
16
15
8-7
SÖN
19/3
17
A1
7-5
SÖN
26/3
17
A1
6-2
TIS
21/3
21
10
4-2
TIS
28/3
21
10
5-1
2/4
16
A1
1-7
SÖN
2/4
16
15
6-5
SÖN
2/4
17
A1
8-4
TIS
4/4
21
10
3-2
Resultat
Resultat
INFORMATION
Om gång 7
SÖN
Resultat
Om gång 6
SÖN
Dag Datum Tid Bana Spelare
Sum m a
Om gång 4
SÖN
Dag Datum Tid Bana Spelare
7
Om gång 2
SÖN
Dag Datum Tid Bana Spelare
6
Resultat
RESULTATEN SKA ANTECKNAS PÅ ANSLAGSTAVLAN DIREKT EFTER VARJE MATCH!
Den spelare som står först håller med speldugliga bollar av märket RS Black
Edition. Oanmäld frånvaro resulterar i minus 2 poäng. Den som oanmäld
uteblir från en match är ersättningsskyldig för hela bankostnade.Två spelare
flyttas UPP och två flyttas NED efter varje spelomgångs slut. Inbördes möte
gäller vid lika poäng. Om bantiden inte utnyttjas av någon spelare skall detta
meddelas till Björn på [email protected] eller 0709-18 50 00. Vid sen ankomst,
mer än 10 minuter, erhåller motspelaren automatiskt WO om ingenting annat
överenskommes.
OBS! Upprepad glömska att infinna sig till match kan medföra avstängning.
Följ din aktuella placering i gruppen på klubbens hemsida
www.sstk.se