Tema: Gudslängtan - Allianskyrkan i Bottnaryd och Ryd

Bibelhelg 24-26 februari
I Sörgårdskyrkan, Ryd
Tema: Gudslängtan
om att växa djupare och vidare i tron
Fredag Kl. 19.00
Lördag Kl. 17.00 och 19.00
Söndag Kl. 10.00
Med Rickard Sundström
Rickard bor i Aneby och
jobbar deltid på
Bibelskola Livskraft.
Han är också författare,
låtskrivare, predikant
och lovsångsledare.
www.rickardsundstrom.se
Arrangör: Sörgårdskyrkan i Ryd och Pingstkyrkan i Bottnaryd