JM Norge har de nöjdaste kunderna i branschen – igen

P R E S S M E D D E L AN D E | 2 0 1 7 - 0 2 - 1 7
JM Norge har de nöjdaste kunderna i branschen –
igen
För tredje året i rad är det JM Norges kunder som är mest nöjda med sin nya bostad.
Det visar Prognoscentrets undersökning bland kunder som flyttade in i sin nybyggda
bostad under 2016. Även under 2014 och 2015 var det JM Norge som hade de nöjdaste
kunderna i branschen.
Den 16 februari mottog JM Norge priset för landets nöjdaste bostadskunder. Med en
kundnöjdhet som låg en bra bit över genomsnittet bland konkurrenterna, fick JM utdelning för
sitt målinriktade arbete för kvalitet inom alla led – med nöjda kunder som ett tydligt mål.
– Undersökningen och utmärkelsen är en inspirerande bekräftelse på att vi har gjort mycket
rätt i vårt arbete med kvaliteten. Vi sätter stort värde på förtroendet och erkännandet från
kunderna, men tänker inte luta oss tillbaka. Vi ska även i fortsättningen jobba hårt för att
förbättra oss ytterligare, säger Martin Asp, VD JM Norge.
I Prognoscentrets omfattande undersökning bland kunder som flyttande in i sin bostad under
2016 hamnade även tre av JMs bostadsprojekt på listan över de tio bästa projekten.
Även JMs svenska verksamhet har lyckats i arbetet med att höja kvaliteten och
kundnöjdheten och hade tre projekt som hamnade på listan över de tio projekten med
nöjdast kunder i Sverige, inklusive förstaplatsen som gick till projektet Jasminen i Örebro. JM
i Sverige som helhet hamnade på en andraplats i Sverige.
– Jag är stolt över att JM även i år fick fina NKI-betyg av våra kunder i både Sverige och
Norge. JMs långsiktiga strategi är att hela tiden vara lyhörda för våra kunder och att ständigt
utvecklas och bli ännu bättre. Våra engagerade medarbetare gör ett fantastiskt jobb i våra
projekt och för våra kunder, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM.
Undersökningen görs av Prognoscentret, ett oberoende marknadsanalysföretag med fokus
på byggbranschen i Norden.
För ytterligare information kontakta:
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29
P R E S S M E D D E L AN D E | 2 0 1 7 - 0 2 - 1 7
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad
på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler
samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett
långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetar e. JM AB är
ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.