Valberedningens förslag till ledamöter i SSRK:södras styrelse inför

Valberedningens förslag till ledamöter i SSRK:södras styrelse inför
verksamhetsåret 2017 på årsmötet den 4 mars 2017
Post
Ordf
Namn
Bartek Breskij
Antal År
1 år
Valår
2017
Nyval/omval
Nyval 2017
Kassör
Lisa Lyhagen
2 år
2017
Nyval 2017
Sekr
Ebba Petersson
Jaktprovssekreterare Niclas
Retriever
Brännström
2 år
2 år
2017
2017
Fyllnad 2017
Omval 2017
Spanielansvarig
Sofi Rosén
2 år
2016
Nyval 2016
Utbildningsansvarig
Lisa Hansson
2 år
2016
Nyval 2016
Utställningsansvarig
Berit Quist
2 år
2017
Omval 2017
Suppleant
Sofia Larsson
1 år
2017
Omval 2017
Suppleant
Jonas Brink
1 år
2017
Nyval 2017
Revisor
Revisor
Håkan Persson
Jennifer Kolm
1 år
1 år
2017
2017
Omval 2017
Nyval 2017
Revisor suppleant
Revisor suppleant
Bosse Ferm
Håkan Rilöv
1 år
1 år
2016
2016
Omval 2017
Omval 2017
1 år
2 år
2 år
2017
2017
2017
Nyval 2017
Nyval 2017
Nyval 2017
Valberedning