information enligt eu 66/2014

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014
Attributnamn
Position
Symbol
Värde
Modellbeskrivning
HKP75410FB,
PNC949597116
Typ av häll
Built-In Hob
Antal kokzoner
3
Enhet
Antal områden
Värmeteknik (induktionszoner och -områden,
strålningszoner, fasta kokplattor)
Induction
För cirkelformade kokzoner eller områden:
Mellan Fram
diameter för användbart ytområde per elektriskt
Höger Bak
uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm.
Ø
14.5
cm
Ø
24,0
cm
För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: Vänster Fram
längd och bredd för användbart ytområde per
elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till
närmaste 5 mm.
LxW
45.3 x 21.5
cm
Energiförbrukning per kokzon eller område
beräknat per kg
ECelektrisk
182.5
Wh/kg
176.2
Wh/kg
0
Wh/kg
176.3
Wh/kg
180
Wh/kg
Vänster Fram
köksutrustning
Mellan Fram
ECelektrisk
köksutrustning
ECelektrisk
köksutrustning
Höger Bak
ECelektrisk
köksutrustning
Hällens energiförbrukning beräknad per kg
ECelektriska
hällar
EN 60350-2: Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning