Öppet Hus på StoCKK januari

Öppet Hus på StoCKK
januari - juni, 2017
Alla är välkomna att besöka StoCKK när vi har Öppet Hus. Här kan du titta på, prova
och bli inspirerad av kommunikativt och kognitivt stöd.
Hos oss finns:
 En naturlig visningsmiljö med hjälpmedel, konsumentprodukter och anpassningar
 En utställning om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) med
beskrivning av metoder och exempel på material
 Visning av datorprogram och appar
 Alternativa och anpassade styrsätt till dator, smarta telefoner och surfplattor
 Ett samtalsrum med tips och idéer som kan underlätta arbetet för behandlande
personal
 Försäljning av färdigt bildstöd i vår Bildshop
Öppet varje onsdag kl: 09:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00
18 januari – 21 juni, 2017
Dessutom har vi kvällsöppet kl: 17:00 - 19:00
1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj och 7 juni
Besöksadress
Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 7
Plan 2
113 61 Stockholm
 Telefon
08-123 351 50
E-post
[email protected]
Internet
www.habilitering.se/stockk
Hitta till StoCKK 
Pendeltåg till Stockholms Central
Tunnelbana till Odenplan eller S:t Eriksplan
Buss 50 eller 61 till hållplats Sabbatsbergs sjukhus
Gå till Olivecronas väg 7, plan 2