HÄR! - Mariehamns församling

Mariehamns församling
lediganslår en heltidstjänst som
DIAKONITJÄNSTEINNEHAVARE
Kompetenskrav: diakoniss- eller diakonexamen.
Lön: enligt avtal.
Tillträde: 1 juli 2017 eller enligt överenskommelse.
Närmare upplysningar om arbetsuppgifterna ger
diakonissa Lisbet Nordlund/
t.f. kyrkoherde Jan-Erik Karlström
och om anställningsförhållandet personalsekreterare
Inga-Britt Christenbrunn, tfn växel 018-5360.
Ansökan med betyg samt intyg över tidigare
tjänstgöringar riktas till:
Kyrkorådet i Mariehamns församling
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn,
senast den 9 mars 2017 kl. 15.00.
Kyrkorådet