Marknadsmeddelande 34/17 34/17

Marknadsmeddelande 34/17
34/17 - Information om företrädesemission PlayHippo
AB (Korrigerad version)
Marknadsmeddelandet har korrigerats från (1:19 á SEK 0,25) till (3:19 á 0,25
sek)
Sista dag för handel i bolagets aktie (PLAY) med rätt till tilldelning
av teckningsrätter i emissionen är den 15 februari 2017. Första
dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den
16 februari 2017.
För en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av
nitton (19) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier för 0,25 sek per aktie.
(3:19 á 0,25 sek)
Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 21 februari 2017 till
och med den 3 mars 2017 Teckningstiden är den 21 februari 2017 till och med den 7
mars 2017. Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 21 februari 2017
fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Information om teckningsrätten:
Kortnamn: PLAY TR
ISIN-kod: SE0009637416
Orderboks ID: 132803
Första handelsdag: 21 februari 2017
Sista handelsdag: 3 mars
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PLAY BTA
ISIN-kod: SE0009637424
Orderboks-ID: 132804
Handelsperiod: Den 21 februari 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos
Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Stockholm den 16 februari
För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post [email protected]