Enteral Nutrition – teori och praktik

Nutricia BarnAcademia – Utbildning & Kunskap
Enteral Nutrition – teori och praktik
Den här utbildningen fokuserar på grundläggande delar inom enteral nutrition som när, var,
hur och varför? Teori varvas med verklighetsbaserade patientfall samt praktiska inslag i form
workshop där man får möjlighet att provsmaka, berika och koppla olika sondnäringstillbehör.
När: Onsdagen 5 april 2017
Tid: 12.00–16.30
Var: Folkets hus, Olof Palmes Plats 3 i Göteborg.
För mer information vänligen se http://folketshusgoteborg.se
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dietister och sjuksköterskor
inom barnsjukvård i öppen och slutenvård samt habilitering.
Föreläsare: Meddelas inom kort.
PROGRAM
S AV E
THE DATE
12.00–13.00 – Lunch
13.00–16.30
Introduktion och välkommen!
ENTERAL NUTRITION
Nutritionsbedömning av barn
● Nutritionsstatus
●E
nergi-, protein- och vätskebehov
Att välja behandlingsstrategi och produkt
● Berikning, kosttillägg och/eller sondnäring?
● Infartsvägar och sondnäringstillbehör
Vad kan vi göra för att lyckas med nutritionsbehandlingen?
● Att informera och uppmuntra familjen.
● Uppföljning av vikt, längd och tolerans.
● Betydelsen av att stimulera munnen.
Patientfall och diskussion
Workshop
Anmälan görs senast den 25 mars 2017 till www.optikonf.se/gbg5apr2017barn
Utbildningsdagen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat.
Enligt Samverkansregler krävs huvudmans godkännande för medverkan.
Vid frågor, kontakta produktspecialist Elin Lindell, [email protected]
Varmt välkomna!
NUTRICIA NORDICA AB