2017-02-09

RAPPORT ÖVER MÄTNING AV HAVSISENS TJOCKLEK
Station:Ratan
Position
1
Datum: 2017­02­09
a
39
b
44
c
44
d
3
Anmärkning
Torr is. Torr snö.
2
3
4
Under anmärkning kommentera följande:
Ligger snötäcket jämnt eller ojämnt på isen?
Är snön torr eller blöt?
Är isen hård eller porös?
Aktuell position för mätningen
Etc.
Mätposition: N 63,99053 E 20,89250