Inbjudan

Välkommen till
Nationella biobanksrådets 1:a konferens om biobankning
14 – 15 februari 2017 på
Gothia Towers i Göteborg
För första gången anordnar Nationella Biobanksrådet (NBR) en konferens i biobankning.
Målgruppen för konferensen är forskare och personal från hälso-och sjukvård, akademi
och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet. Runt 200
deltagare samlas dessa dagar för att presentera och diskutera biobankning i Sverige.
Vi kommer få information om den pågående biobanksutredningen, den nya ISOstandarden, IT-innovationer, aktuell forskning och mycket mera.
Det kommer anordnas workshops där du kan fördjupa dig i just de ämnen som intresserar
dig. Dessutom kommer det att finnas en postersession och självklart har vi utställare inom
branschen på plats.
Under middagen på kvällen finns det möjlighet att fortsätta diskussionerna med kollegor
från hela Sverige.
Vare sig du jobbar med biobankning eller forskar på prover registrerade i en biobank är
detta konferensen för dig!
Mer information om konferensen finns på https://www.gothiaforum.com/nationellbiobankskonferens Anmälan öppnar den 18 oktober.
Varmt välkommen önskar programkommittén!
Nationella biobanksrådet • c/o Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro • Akademiska sjukhuset • 751 85 Uppsala • [email protected] • biobanksverige.se