utbildning av upphandlare för utemiljö - Movium

M
EDJ
AN M
O
V
M
TA N K
IU
E
S
•
E
IU
M
TA N K
•
S
M
EDJ
AN M
O
V
UTBILDNING AV UPPHANDLARE FÖR UTEMILJÖ
– med fokus på anläggningstjänster
Välkommen till en utbildning i hur du upphandlar
anläggningstjänster! Målgrupp för kursen, som
behandlar upphandlingsfrågor på en relativt
grundläggande nivå, är framförallt beställare
men även andra aktörer i en entreprenadupphandling kan ha intresse av diskussionerna.
Kursen behandlar upphandlingsformer, juridiken,
tekniska bestämmelser och förfrågningsunderlag i upphandlingsförfarandet. Du får lära dig
hur man strukturerar en upphandling, tar fram
underlag, använder standarddokumenten samt
hur man undviker de vanligaste fallgroparna. Under dagen kommer deltagarna att arbeta
med ett par enkla exempel med olika komplexitet. Du får också möjlighet att diskutera egna
exempel med de medverkande experterna.
Kursen anordnas i samarbete med Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF) och SLU Alnarp.
Medverkande
Göran Andersson, konsult med eget företag (Trädgårdsmiljö i
Kristianstad AB), av SP/BEUM certifierad besiktningsman för
utemiljö samt förbundssekreterare för Trädgårdsanläggarna i
Sverige (STAF).
Bengt Persson, landskapsarkitekt, samverkanslektor på
institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp.
Moderator: Anders Rasmusson, landskapsarkitekt, ansvarig
för Movium Partnerskap vid Tankesmedjan Movium, SLU.
Foto: Göran N ilsson.
26 april 2017 kurs i Uppsala
Fakta om kursen
Avgift: 3 900 kr exkl. moms. Kontaktpersoner och användare inom Movium Partnerskap 3 400 kr exkl. moms. I avgiften ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe
samt lunch. För gemensam middag på kvällen tillkommer 600 kr.
Plats: Park Inn by Radisson, Storgatan 30 i Uppsala.
Anmälan: Senast den 30 mars via Moviums hemsida www.movium.slu.se. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar före kursens start debiteras halva
avgiften, därefter hela. Max. 45 deltagare.
Mer information: Parvin Mazandarani eller Anders Rasmusson, Movium,
040-41 50 00, [email protected]
Övrigt: Ta gärna med egna praktikfall för diskussion under kursen!
Program
09.30 Registrering och kaffe
10.00 Välkommen!
Diskussion utifrån våra två praktikfall: Vad är viktigt att trycka på? Fallgropar? Riskbedömning? Former för kostnadsreglering?
Introduktion – Vad vill vi?
Presentation av de två projekt kursdeltagarna ska jobba med under dagen och deras förutsättningar.
Presentation av tekniska bestämmelser.
Diskussion utifrån våra två praktikfall: Vad är viktigt?
11.00 Hur gör vi?
Presentation av upphandlings- och ersättningsformer.
Diskussion utifrån våra två praktikfall: Vad behöver köpas? I vilken form?
12.30Lunch
13.30 Hur styr vi genomförandet?
Presentation av förfrågningsunderlag/bygghandlingar.
Diskussion utifrån våra två praktikfall: Underlag och handlingar.
Presentation av AF, AMA, AB, ABT, LOU.
15.00 Eftermiddagskaffe med diskussion
Därefter: Konsultera experterna! 10-15 minuter inför publik – ta med ett aktuellt praktiskt exempel så disku-
terar vi det!
Avslutning när diskussionerna sinar, dock senast kl.17.00.
För dem som så önskar finns möjlighet att fortsätta upphandlingsdiskussionerna över en gemensam
middag kl. 19.00 på restaurang i Uppsala (till självkostnadspris).