Är det rätt att följa sin magkänsla?

Populärvetenskapligt café
Är det rätt att följa
sin magkänsla?
Hur fattar vi beslut? Hur väljer vi mellan det
ena eller andra alternativet? Är det rätt att
följa sin magkänsla? Paul Hemeren är lektor
i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. I sin forskning vill
han visa på hur vi kan bli bättre och förnuftigare beslutsfattare.
Paul Hemeren har undervisat om beslutsfattande och nyligen
varit på en sabbatstermin som stipendiat hos Stiftelsen för
internationalisering av högre utbildning och forskning. Kvällens
föreläsning handlar om intuition och beslutsfattande baserat på
en kurs han gav under sabbatsterminen vid Haverford College
utanför Philadelphia, USA.
Onsdag den 22 februari kl 19:00
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
Ett samarrangemang mellan Skaraborgs Senioruniversitet,
Högskolan i Skövde och Folkuniversitetet.
För mer information:
[email protected]
[email protected]
www.folkuniversitetet.se/tibro www.his.se
www.skaraborgssenioruniversitet.se
FRI
ENTRÉ!
Fika finns till försäljning under
kvällen från kl. 18:30