Understödd hemgång rehabilitering i hemmet vid utskrivning från

Kontakt
Neuro - och rehabiliteringskliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
Telefon
Arbetsterapeut:
Fysioterapeut:
Understödd hemgång
rehabilitering i hemmet vid
utskrivning från
Strokeavdelning
Sjuksköterska:
Mina vårdkontakter
Du kan förnya recept, beställa tid,
begära att bli kontaktad etc. genom att gå
in på webben: www.vgregion.se/sas
www.vgregion.se/sas
Södra Älvsborgs Sjukhus
sfa-.c
Neuro- och Rehabiliteringskliniken
Understödd hemgång med rehabilitering i
hemmet vid utskrivning från Strokeenhet, SÄS
Vilka är fördelarna?
• Möjlighet att träna i hemmiljö och i situationer där
man ska leva och fungera.
• Möjlighet att få hjälp/stöd att hitta rätt aktivitetsnivå
som stärker den egna förmågan i vardagen och ger
ökad självständighet och ökat självförtroende.
• Möjlighet till stöd och information till anhöriga som på
ett naturligt sätt kan vara delaktiga i rehabiliteringen
om de önskar.
För vem och när kan detta bli aktuellt?
• För Dig som insjuknat i en mild till måttlig stroke.
• När Du är utskrivningsklar från sjukhuset.
• Om Du har fortsatt behov av rehabilitering i hemmet.
Vilka ingår i teamet?
Arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska med
tillgång till stöd från läkare, logoped, kurator och dietist på
Strokeavdelning.
Observera att teamet för Understödd hemgång med
rehabilitering i hemmet inte ersätter hemtjänstens eller
sjukvårdens insatser.
Hur arbetar vi?
• Du formulerar Dina mål tillsammans med
arbetsterapeut och fysioterapeut.
• Utifrån din målformulering får Du hjälp och stöd att
träna på det Du just nu inte klarar.
Hur många rehabiliteringsbesök i hemmet kan du få?
Behovet bedöms utifrån dina förutsättningar och problem.
Du kan få 1- 4 besök per vecka under fyra veckor.
Vad händer efter fyra veckors rehabilitering i
hemmet?
Vid fortsatt behov av träning hjälper vi Dig att planera för
fortsatt rehabilitering till exempel i kommun- eller
primärvårdens regi.
Vad kostar det?
För besök av arbetsterapeut och/eller sjuksköterska kostar
det 80 kr/besök.
Vid besök av fysioterapeut kostar det 180 kr.
Teambesök kostar 180 kr/besök. Du betalar dock endast
upp till högkostnadskort.
Hur sker betalningen?
Inbetalningskort skickas hem till dig.
Arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska som
arbetar med Understödd hemgång och rehabilitering i
hemmet utgår från Strokeavdelningen, SÄS.