program - Guldhjulet

Guldhjulets prisutdelning
den andra februari 2017 kl 17:00-19:00
Mingel med drink och musik
Välkomsttal av Teresa Afonso Leimdörfer,
grundare av Guldhjulet
Sång av Felicia Fallstam
Tal av Meral Tumer
Diktläsning av Kelly Jackson
Vinnare presenteras av Teresa Afonso Leimdörfer
Tal av årets vinnare
Avslutstal av Susanne Einhorn