här - Grindtorpskyrkan

Vi söker en
ungdomsledare/
ungdomspastor
som tillsammans med oss vill utveckla ungdomsarbetet i två
pingstförsamlingar i norra Storstockholm - Grindtorpskyrkan i Täby och
Centrumkyrkan i Vallentuna.
Tjänsten är på deltid och vi vill tillsammans med dig komma fram till ett bra
sätt att arbeta på. Delar av verksamheten kommer att ske lokalt i de två
församlingarna, men vi tänker oss också att gemensamma aktiviteter är en
viktig del i upplägget. Vi är också öppna för dina tankar hur du skulle vilja
bedriva arbetet.
Om du har utbildning och erfarenheter av arbete med ungdomar är det en
fördel.
Skriv till oss (skicka till båda mailadresserna nedan) och berätta vem du är,
vad du har för utbildning och arbetat med tidigare samt varför du skulle
vilja jobba med ungdomar i våra församlingar. Vi vill ha din intresseanmälan
senast den 31 mars 2017. Om du har frågor kan du kontakta:
Sven-Gunnar Hultman, pastor i Grindtorpskyrkan Täby
[email protected] 076-310 9419
Annika Bertilsson, pastor i Centrumkyrkan Vallentuna
[email protected] 08-511 785 75