Program våren 2017

Bibelvetenskapligt seminarium
Program vårterminen 2017
Seminariet möts 13.15–15.00, för att diskutera frågor som berör bibelvetenskapen.
Alla intresserade är välkomna!
Tors 2/3
Jan Retsö, ”Tabernaklet dekonstruerat och rekonstruerat. Israels
ökenhelgedom i religionshistorisk belysning.” Ordförande Gunnar
Samuelsson (C364)
Tors 23/3
Gunnar Samuelsson ”Korsfästelsens bilder” ordförande Rosmari LillasSchuil (C362)
Tors 20/4
Heldagskonferens
Docent Jutta Jokiranta, Helsingfors
10.15-12.00 “Thinking About Ancient Manuscripts as Information Processing: The
Qumran Serekh Ha-Yahad as Case Study” (D311).
13.15-15.00 “Qumran and Ritualization: How do Ritual Studies Contribute to Qumran
Studies?" ordförande Kamilla Skarström Hinojosa (D311)
Tors 18/5
Lennart Thörn presenterar sin Lukaskommentar. Ordförande Staffan
Olofsson (D311)
Efter varje programpunkt fikar vi tillsammans på Café Näckrosen.
Frågor? Kontakta: Kamilla Skarström Hinojosa: 0707818859 /
[email protected]