Balansrapport - Svensk Förening för Sexologi

Svensk Förening för Sexologi
Sida:
Balansrapport
Utskrivet:
1
17-01-22
Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 16-01-01 - 16-12-31
Senaste vernr:
134
Ing balans
Period
Utg balans
198 094,41
0,00
198 094,41
-5 242,49
919,00
-4 323,49
192 851,92
919,00
193 770,92
198 094,41
-4 323,49
193 770,92
198 094,41
-4 323,49
193 770,92
Eget kapital
2018
Tidigare års resultat
2019
Årets resultat
S:a Eget kapital
-253 583,37
55 488,96
-198 094,41
55 488,96
-51 165,47
4 323,49
-198 094,41
4 323,49
-193 770,92
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
-198 094,41
4 323,49
-193 770,92
0,00
0,00
0,00
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920
PlusGiro
1940
Övriga bankkonton
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT***