Checklista personlig skyddsutrustning och kemiska preparat

Checklista personlig skyddsutrustning
och kemiska preparat
Att användas för kontroll av personlig skyddsutrustning och kemiska preparat.
Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar
Skyddskläder
Skyddshjälmar
Andningsskydd
Hörselskydd
Förvaring av utrustning
Används skyddsutrustning?
OK
□
□
□
□
□
□
□
Anmärkning
......................................
.....................................
......................................
......................................
......................................
.....................................
.....................................
Kemiska preparat
OK
Anmärkning
□
□
□
□
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Förvaring i låst utrymme?
Hantering av preparatrester?
Lämplig rengöringsplats för spruta?
Används rätt skyddsutrustning?
Övrigt
..................................................................................................................................................
Medverkande
..................................................................................................................................................
Datum
......................................................