Fosforfällning

Fosforfällning
Fosforfällning
Clean Easy Pump
Uppgradera ditt befintliga
avlopp till hög skyddsnivå.
Gäller under förutsättning
att slamavskiljaren med
efterföljande rening (infiltration-markbädd) är godkänd
enligt NFS 2006:7.
Flockningsmedel PAX XL60
för Cleansystem
RSK
nr
Uponor
nr
5619971
1085179
RSK
nr
Uponor
nr
Dunk
l
Vikt
kg
Förpackning
Pall
5617878
1066952
15
20
24
Sortiment 2017 - Enskilt avlopp | 149