PM - Sundsvalls FI

PM Sundsvall Indoor Sprint
12 februari 2017
Tidsprogram
Se separat dokument.
Avprickning och upprop
Avprickning sker senast 60 min. före utsatt starttid. Avprickningslistor finns uppsatta i
tävlingshallen. Upprop sker 15 min. före grenstart.
Nummerlappar
Hämtas vid tävlingssekretariatet. Fästs på bröstet.
Efteranmälan
Efteranmälan görs vid tävlingssekretariatet senast en timme före grenstart och i mån av
plats mot dubbel avgift. Avgifter faktureras i efterhand.
Ordning och reda
Vi vill ha rena golv och banor. Byt till rena skor innan ni går in i tävlingshallen.
Skogränser gäller vid entrén till tävlingshallen, vid dörren till uppvärmningslokalen och
en trappa upp i den separata byggnaden med omklädningsrum och toaletter. Skoskydd
finns att låna.
Golvytan från tävlingssekretariatet bort till kortsidan vid stavhoppet är främst till för
uppvärmning. Sprid inte väskor runt om i tävlingshallen utan försök lägga väskor vid
utplacerade stolar och bänkar eller vid andra markerade platser.
Det finns ingen läktare i tävlingshallen utan aktiva och åskådare får använda de stolar och
bänkar som är utplacerade på bestämda platser för att lämna ytor fria för t.ex.
uppvärmning.
Avspärrningar kommer att finnas i tävlingshallen och i uppvärmningslokalen.
Uppvärmning
I tävlingshallen är golvytan från tävlingssekretariatet bort till kortsidan vid stavhoppet
främst till för uppvärmning.
Rakbanan får användas till uppvärmning då luckor i tävlingsprogrammet tillåter.
Vid behov finns möjlighet att värma upp i en lokal i anslutning till tävlingshallen.
Uppvärmningslokalen är lämplig för löpning och löpövningar. Golvytan är av
asfalt/betong och temperaturen är cirka 15 grader. Passage till uppvärmningslokalen
är från tävlingshallen vid dörren på långsidan vid längdhoppet.
Löpning och finaler
Löpningar sker på fyra rakbanor Mondo. Häcklopp sker endast på tre banor. Löpgrenar
utan finaler avgörs på tider i försöken. Finaler avgörs i A- och B-final där tider från
försöken är kvalificerande. Vi försöker att fylla ut heaten så att få banor går tom,
speciellt i de äldre åldersklasserna. Max spiklängd 6mm.
Prisutdelning
Sker så snart som möjligt direkt efter avslutad gren. Priser till de tre främsta i varje gren.
Omklädning och toaletter
Omklädningsrum för dam och herr samt toaletter finns i en byggnad med separat ingång
bredvid tävlingshallen.
Servering
Enklare servering finns i tävlingshallen kaffe, dryck, bröd, toast, korv med bröd etc
Parkering
Parkeringar är inte speciellt skyltade men finns i anslutning till tävlingshallen.
Respektera skyltar med parkeringsförbud.
Vägbeskrivning till friidrottshallen Vintergatan
Finns på Sundsvalls Friidrotts webbsida http://www8.idrottonline.se/SundsvallsFIFriidrott/FriidrottshallenVintergatan/ (Birstavägen 1, 863 33 Sundsbruk)
Frågor och upplysningar
Skickas till e-post [email protected] och besvaras så snart som möjligt.