2016/17:867 Den politiska dialogen med Iran

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-17
Besvaras senast
2017-03-01 kl. 12.00
Till statsrådet Ann Linde (S)
2016/17:867 Den politiska dialogen med Iran
I en debattartikel i Aftonbladet den 13 juni 2016 skriver statsrådet, med
anledning av Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarifs besök i Sverige:
”Under Zarifs besök gjordes en överenskommelse om att Sverige och Iran ska
inleda en strukturerad politisk dialog, där mänskliga rättigheter kommer att
ingå.”
Under statsrådets besök i Iran i februari 2017 undertecknades fem
samarbetsavtal med Iran, varav ett handlar om kvinnors ställning.
Min fråga till statsrådet Ann Linde är därför:
Är det de nyligen undertecknade avtalen som avses med den strukturerade
dialogen?
………………………………………
Fredrik Malm (L)
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
1 (1)