Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl endre te te

Terapigrupp Infektion – Utvidgade terapiråd
Antimykotikaval vid invasiv candidainfektion
Invasiv candidainfektion är en svårdiagnostiserad komplikation som behöver övervägas i
många situationer. Empirisk behandling kan bli aktuell och olika preparat finns tillgängliga.
Följande rekommendationer innebär en avvägning mellan vetenskaplig evidens i olika
patientgrupper och kostnadsläge.
A. Patient med neutropenirelaterad feber
Empirisk behandling
Cancidas är förstahandsval
Verifierad candidemi
Cancidas tills tillståndet stabiliserats.
Fluconazol i efterförloppet om känslig stam
B. IVA-patient eller patient som genomgått bukkirurgi
Empirisk behandling
Mycamine är försthandsval vid svår sepsis
Ecalta vid svår leverpåverkan
Fluconazol till opåverkad patient
Verifierad candidemi
Mycamine eller Ecalta tills tillståndet stabiliserats
Fluconazol i efterförloppet om känslig stam
C. Immunsupprimerad patient som inte är neutropen (t ex efter transplantation,
vid malignitet)
Individuell bedömning gärna i samråd med infektionskonsult.
Både alternativ A och B kan övervägas beroende på grad av immunbrist.
Prisjämförelse per dygn, rekvisition:
Cancidas
50 mg
3 495 kr
Ecalta
100 mg
2 850 kr
Mycamine
100 mg
1 810 kr
Fluconazol Fresenius Kabi 400 mg, iv 33,50 kr
Flukonazol
400 mg, po ca 50 kr
Priserna avser avtalspriser och gäller tom 2019-01-31 (Ecalta samt Mycamine) samt 2018-01-31 (Cancidas samt fluconazol),
förutom för Flukonazol 2 x 200 mg kaps, priset aktuellt februari 2017.
Terapigrupp Infektion
uppdaterad 2017-02-12
Referenser:
Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer
FASS
Terapigrupp Infektion - Candida - 2017-02-12