GodEl_Fördelning mellan organisationerna_TOTALT

Totala utdelningen sen GodEl startade
Totalt: 44 000 000 kr
16 000 000
14 189 633 kr
14 000 000
12 000 000
10 666 343 kr
10 000 000
8 666 359 kr
8 000 000
6 000 000
4 495 185 kr
4 000 000
3 063 066 kr
1 933 165 kr
2 000 000
822 099 kr
0
Blev samarbetspartner
till GodEl 2005
Blev samarbetspartner
till GodEl 2005
Blev samarbetspartner
till GodEl 2005
Blev samarbetspartner
till GodEl 2008
Blev samarbetspartner
till GodEl 2009
Blev samarbetspartner
till GodEl 2009
Blev samarbetspartner
till GodEl 2012