RAMBUDGET 2018 27000 75000 8000 33000 34000 12000 5150

RAMBUDGET
Intäkter
2018
budget
Budgeterad
27000
75000
Medlemsavg
Kurs avg.
33000
12000
500
10000
3000
Tävling Rallylyd
Agility
Köket
Div.ln
El
Larm
PR
Res ers Instruktörer
avg.
SBK
Skånedistr
Kontors
matrl
Tfn
Datainköp/hemsidan
Porto
Försäkringar
Postbox
Årsmöte
Div. kostn
Kök inv
Summa
8000
34000
5150
5000
15000
20000
17000
5000
6000
8000
6000
10000
5500
2000
6000
1500
200
7000
2600
3000
1000
3000
Stugan/Mark
Avräkning
Resultat
O
Sommarkurs
Tävling
Stambokförings
kostnad
160500
170950
-10450