Kollektivavtalet 24 tim

Kollektivavtalet 24 tim
Tid: 29-31/3 OBS ändrat datum
Plats: Gammelgården konferens, Nils Nils gata 7 Ludvika.
Målgrupp: förtroendevalda.
Handledare: Jimmy Fredriksson.
Kursinnehåll:
Denna utbildning ska alla förtroendevalda ha.
Tolkning och tillämpning av bestämmelserna i det kollektivavtal
som gäller på arbetsplatserna.
Ekonomi:
Din arbetsgivare ska enligt förtroendemannalagen §7 betala din
lön och om du har friskift så får du fritidsersättning från IF
Metall och reseersättning.
Om du från hemmet till utbildningen har 5 mil eller mer så har du
rätt till övernattning som du då anger vid anmälan.
Senaste anmälan: 14 mars.
Kom ihåg att så snart som möjligt, dock senast 14 dagar
innan kurs start söka ledigt enligt Studieledighetslagen eller
förtroendemannalagen.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl det i tid.
Vid anmälan kontakta din studieansvarige och Mikael
Westberg 070 2124621. [email protected]
Välkomna