Schack-SM - Sveriges Schackförbund

Välkommen till
Schack-SM 2017 i Stockholm
sm2017.schack.se
Tävlingsklasser
Klass
Spelform
Sverigemästarklassen 9 ronder Berger
Uttagning
Ev
åldersgräns
Spelare 1-3 i Sverigemästarklassen
2016. Vinnarna i Mästarklassen-Elit
2016 och JSM 2016. Fem spelare efter
Elorating 2017-03-01. Anmälan till
förbundskaptenen enligt separat
information.
Spelare 2-3 i Mästarklassen-Elit 2016.
Spelare 1-2 i Mästarklassen 2016. Sex
spelare efter Elorating 2017-06-01.
Mästarklassen-Elit
9 ronder Berger
Junior-SM
9 ronder Berger
Spelare 2-4 i JSM 2016. Vinnaren i
Kadett-SM 2016. Sex spelare efter
Elorating 2017-06-01.
1997 och senare
Veteran-SM 50+
9 ronder Schweizer
Öppen anmälan
1967 och tidigare
Veteran-SM 65+
9 ronder Schweizer
Kadett-SM
Minior-SM
Knatte-SM
Veteran Allmän
Mästarklassen
Klass 1-4
Öppen anmälan. Veteraner 65+ kan
även spela i klassen 50+.
9 ronder Schweizer Öppen anmälan
9 ronder Schweizer Öppen anmälan
12 ronder Schweizer Öppen anmälan
7 ronder Schweizer Öppen anmälan
9 ronder Schweizer
7 ronder Berger. En
grupp kan bli
Schweizerlottad
11 ronder Schweizer Öppen anmälan
Beroende på antalet Öppen anmälan
anmälda lag
Problemlösnings-SM Två klasser, för
nybörjare och erfarna
2001 och senare
2004 och senare
2007 och senare
1967 och tidigare
Enligt Sveriges SFs klassregister
Enligt Sveriges SFs klassregister
Weekend 1 & 2
5 ronder Schweizer Öppen anmälan
Knatteweekend
11 ronder Schweizer Öppen anmälan
Schackfyranmästaren 8 ronder Schweizer Kvalificering genom lokal
Schackfyranmästartävling. Anmälan
till [email protected]
Blixt-SM
Chock-SM
1952 och tidigare
2007 och senare
Tävlingsinformation
Anmälan
Via SM:s hemsida sm2017.schack.se
Uppge namn och klass.
Anmälningsavgiften ska vara Sveriges SF
tillhanda senast den 15 juni 2017.
Betala till plusgiro 6522-7 (Sveriges
Schackförbund).
Anmälningsavgifter
Mästarklassen Elit, J-SM
Veteran-SM 50+, 65+
Klass M, 1-4, Veteran allm.
Kadett-, Minior-, Knatte-SM
Weekendturneringen 1 & 2
Knatteweekend
Blixt-SM
Schackfyranmästaren
Chock-SM
750 kr
750 kr
650 kr
500 kr
350 kr
250 kr
250 kr
200 kr
200 kr/lag
Priser
Sverigemästarklassen: 25000, 21000, 17000,
13000, 10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000
Mästarklassen-Elit: 4000, 2500, 1500, 1000
Junior-SM: 3000, 2000, 1000, 500
Veteran-SM 50+: 3000, 2000, 1000, 500,500
Veteran-SM 65+: 3000, 2000, 1000, 500,500
Mästarklassen: 3000, 2000, 1000, 500, 500
Blixt-SM: 75 procent av startavgifterna går
till prispengar.
Övriga klasser: Sakpriser
Klasskontroll
Vid anmälan utförs klass- och
medlemskontroll. Utländsk spelare har rätt
att delta i Klass M-IV samt i Veteran
allmän och Weekendturneringarna utan att
vara medlem i svensk schackklubb.
Regler
FIDEs spelregler och SSFs
tävlingsbestämmelser tillämpas.
Alla klasser Elo-registreras om möjligt.
Betänketid
Alla sanktionerade klasser:
40 drag/90 min + 30 min/resten + 30 s/drag.
Weekendturneringen:
90 min+30 s/drag för hela partiet.
Knatte-SM: 45 min + 10 s/drag.
Knatteweekend: 10 min + 10 s/drag.
Schackfyranmästaren: 10 min/spelare
Blixt-SM: 3 min + 2 s/drag.
Dispens
Ratinggränser för dispens är 2150 i Klass
M, 2000 i Klass I, 1800 i Klass II och 1400
i Klass III. Spelare som uppfyller
ratingkravet för dispens har rätt att anmäla
sig direkt till den högre klassen.
Elo 2017-06-01 gäller och anmälan på
dispens kan därför göras först efter detta
datum. Vill du anmäla dig tidigare anmäler
du dig till den klass du tillhör och anger att
du vill flyttas upp om möjligt.
Kongress
Söndag den 9 juli klockan 9:00 hålls
Sveriges Schackförbunds årliga kongress.
Kongressen äger rum på Clarion Hotel
Stockholm, Ringvägen 98. Kongressen är
öppen för alla.
Spellokal
Eriksdalshallen, Ringvägen 70, Södermalm
Logi
Boka rum på något av de speciella SMhotellen: Scandic Malmen, Scandic
Sjöfartshotellet eller Clarion Hotel
Stockholm. Alla ligger centralt på
Södermalm med gångavstånd till
spellokalen, Eriksdalshallen. Boka via
SM-hemsidan (sm2017.schack.se) för att
få del av de speciella SM-priserna, som
gäller för bokning senast den 1 maj 2017.
Program
Sverigemästarkl.
Fredag
7 juli
Lördag
8 juli
Söndag
9 juli
Måndag
10 juli
J-SM, M-Elit,
V-SM, M
I-IV,
Vet allm
KadettMiniorSM
KnatteSM
Övrigt
17-21**
15-20
10-14
15-19
9-13
14-18
15-20
14-19*
16-21
16-21
15-20
14-19
14-19*
14-19*
Tisdag
11 juli
15-20
14-19
14-19
10-15
16-21
Onsdag
12 juli
15-20
14-19
14-19
14-19
Torsdag
13 juli
15-20
14-19
14-19
14-19
Fredag
14 juli
15-20
14-19
14-19
10-15
16-21
Lördag
15 juli
11-16X
14-19
14-19
14-19
10-15 XX
10-15
10-15
Söndag
16 juli
Weekend
V1+V2
* Personlig anmälan senast 12:00
** Personlig anmälan senast 15:00
*** Personlig anmälan senast 9:00
**** Personlig anmälan senast 11:00
X
Ev. särspel i Sverigemästarklassen 17-19
XX
Ev. särspel i JSM 16-18
Knatte-weekend 10-18***
S4-mästaren 12-17 ****
Knatte-weekend 10-18
Sveriges SFs kongress 9-15
14-16*
Chock-SM 9-13
14-16
16:3018:30
14-16
16:3018:30
14-16
16:3018:30
14-16
16:30- 17-21 **
18:30
14-16
10-14
16:3015-19
18:30
9-13
10-12
14-18
Problemlösnings-SM 9-13
Jubileumsfest
SSF 100 år
För mer information kolla SM-hemsidan
sm2017.schack.se.
Vi finns också på facebook:
www.facebook.com/schackSM2017
Foto: Lars OA Hedlund
Kontakt
Allmänna frågor:
Blixt-SM 9-13
Jonas Sandbom, Stockholms Schackförbund
[email protected]
Tel 08-669 36 54, 073-613 19 73
Frågor om anmälan: Niklas Sidmar, Sveriges Schackförbund
[email protected]
Tel: 011-10 74 20