Checklista

CHECKLISTA
SKALMUR
Checklistan är ett bra hjälpmedel när du
ska projektera.
Leca Checklista är ett kvalitetsdokument
som kan tillämpas som egenkontroll när
Leca Skalmur Koncept utförs.
Checklista
Objektsinformation
Kvarter, fastighet
Adress
Fasadentreprenör
Byggentreprenör
Ansvarig materialleverantör
Telefon
Startdatum
Färdigställandedatum
Fasad, bruttoarea
m2 Fasad nettoarea
m2
Mottagningskontroll
Mottagningskontroll i enlighet med ABM 07
Kontrollera att det är rätt material som levererats
Kontroll av mängd
Orderdatum
2
Mottaget av
Leveransdatum Avvikelse
Åtgärdsdatum
Signatur
Leca® Block 90
Leca® Balk
Mått (BxHxL):
90x198x498 mm
Mått (BxH):
95x190 mm
Vikt:
5,4 kg
Vikt:
30, 45, 55 kg
Längd
1500, 2400, 3000 mm
Hållfasthetsklass:
3 MPa
Info (block/m , antal/pall) ca 10 st/m
2
Max tillåten linjelast: 16, 8, 4 kN/m
2
Leca® Skalmursbalk
Materialen avger inga
hälsofarliga emissioner.
Detta ger ett gott
inomhusklimat inte minst
för små barn och allergiker.
Bistål 37 rf
Mått ( BxH):
95x190 mm
Mått (LxBxH):
4000x28x3,7 mm
Vikt:
31, 46, 56 kg
Rostskyddsklass:
C4
Längd:
1500, 2400, 3000 mm
Åtgång:
var 5e skift 1,2 m/m2
Max tillåten last per infästning 7 kN
var 3e skift 2,0 m/m2
Obs, beställningsvara, tänk på att beställa i tid
weber flexoheft M 2,5
Murlåda
Vikt:
25 kg
Materialåtgång
8 kg/m
Hållfastighetsklass:
2,5 MPa
2
Leca® Skalmur Kramla RF
Brukskapacitet
5,8 kg eller 3,7 liter
Material
Lackerad plåt
Leca® Skalmur Konsol NPL (inkl. T-bult)
Lastkapacitet:
0,45 kN/st
Längd:
Justermån:
+- 14 mm från skiftgång Justermån:
+- 5 mm
Sprintdiameter:
5 mm
7 kN
Max tillåten last:
75–190 mm
Obs, beställningsvara, tänk på att beställa i tid
Leca® Skalmur Konsol NPT (inkl. T-bult)
Längd:
190 – 290 mm
Justermån:
+- 5 mm
Max tillåten last:
7 kN
Obs, beställningsvara, tänk på att beställa i tid.
LECA SKALMUR – CHECKLISTA
3
Projektering
Projektering är utförd så att grundläggningen klarar av den förväntade lasten från Leca Skalmur
JA
NEJ
AVVIKELSE
Projektspecifika detaljlösningar finns
JA
NEJ
AVVIKELSE
Uppgifter om innanförliggande stomme, för val av murpendel
JA
NEJ
AVVIKELSE
Uppgifter på antal kramlor/m2
JA
NEJ
AVVIKELSE
Rörelsefogarnas placering är utmärkt på ritning
JA
NEJ
AVVIKELSE
Armeringsmängd i murverket finns specificerat
JA
NEJ
AVVIKELSE
Projektering och underlag finns för nedpendling av Leca Skalmur balk
JA
4
NEJ
AVVIKELSE
LECA SKALMUR – CHECKLISTA
Utförande
Kontrollera att kramlor monterats med start efter första skiftet
JA
NEJ
AVVIKELSE
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att murningen utförs på ett glidskikt
JA
Kontrollera att blandning av tunnfogsbruket följer anvisningen på säcken
JA
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att temperaturen vid utförandet överstiger +5˚C
JA
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att placering av armering i liggfogen följer projekteringen
JA
NEJ
AVVIKELSE
LECA SKALMUR – CHECKLISTA
5
Armeringsskarv överlappas med 500 mm
JA
NEJ
AVVIKELSE
Leca Balk över öppningar har ett upplag om 250 mm på varje sida om öppningen
250 mm
250 mm
JA
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att underlag finns från ansvarig konstruktör gällande Leca Skalmur Konsol, vilken konsol som ska
tillämpas
JA
NEJ
AVVIKELSE
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att ”L-måttet” på konsolen är rätt
L-mått
JA
Kontrollera att underlag finns för var Leca Skalmur Konsol ska monteras på fasaden
JA
6
NEJ
AVVIKELSE
LECA SKALMUR – CHECKLISTA
Kontrollera att rostfria infästningsdetaljer används till konsolen och att leverantörens anvisningar följs
gällande fästmassan till gängstången som sitter i bjälklaget
JA
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att T-bulten sitter rätt placerad och låser i ankarskenan
JA
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att första raden med Leca Skalmur Kramlan ovan balken monterats med vinkeln uppåt
JA
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att armering placerats ut ovanpå Leca Skalmur Balk
JA
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att första raden med Leca Block murats med armeringsspåret nedåt mot balken
JA
NEJ
AVVIKELSE
Ytfinish
Kontrollera att underlag finns på utförande beroende på val av putsuppbyggnad på Leca Skalmur
JA
NEJ
AVVIKELSE
Kontrollera att underlag finns på utförande om annan beklädnad än puts utförs
JA
NEJ
AVVIKELSE
LECA SKALMUR – CHECKLISTA
7
A Saint-Gobain brand
FEB.2017
Leca Sverige AB
Box 6103
580 06 Linköping
www.leca.se