Koldioxidavtrycket för Varmas noterade aktieplaceringar

Koldioxidavtrycket för Varmas noterade aktieplaceringar
Varma’s noterade aktieplaceringar
31.12.2015
Förändring
Jämförelseindex
Varma vs.
index
11,8
10,8
9%
1 444 537
1 810 908
-20 %
2 391 479
-946 942
84 %
85 %
-1 %
87 %
-3 %
Koldioxidavtryck i förhållande till omsättningen
(financed tCO2e/€m financed revenue)
186
237
-22 %
292
-36 %
Koldioxidavtryck i förhållande till placerat kapital
(tCO2e/€m invested)
122
168
-27 %
202
-40 %
Koldioxidintensitet (weighted emissions
tCO2e/€m weighted revenue)
123
163
-25 %
183
-33 %
Marknadsvärde (miljarder euro)
Koldioxidavtryck (tCO2e)
Andel rapporterande bolag (i förhållande till
kapitalet)
(3)
31.12.2016
Koldioxidavtryck för Varmas placeringar | 13.2.2017
Koldioxidavtrycket för Varmas noterade företagslåneplaceringar
Varmas noterade företagslån
Marknadsvärde (miljarder euro)
Varma 31.12.2015
Förändring
Jämförelse index
31.12.2016
Varma vs index
31.12.2016
3,1
3,0
1 210 961
1 535 094
86 %
86 %
Koldioxidavtryck i förhållande till
omsättningen (financed tCO2e/€m
financed revenue)
163
217
-25 %
327
-50 %
Koldioxidavtryck i förhållande till
placerat kapital (tCO2e/€m
invested)
385
515
-25 %
601
-36 %
Koldioxidintensitet (weighted
emissions tCO2e/€m weighted
revenue)
118
171
-31 %
645
-82 %
Koldioxidavtryck (tCO2e)
Andel rapporterande bolag
(i förhållande till kapitalet)
(3)
Varma
31.12.2016
Koldioxidavtryck för Varmas placeringar | 13.2.2017
-324 133
1 891 058
-680 097
69 %
Koldioxidavtrycket för Varmas direkta fastigheter
Varmas direkta fastighetsplaceringar
2016
2015
Marknadsvärdet på den fastighetsstock som omfattas av beräkningen (mrd.
euro)
2,1
2,2
Bostädernas andel av marknadsvärdet
33 %
29%
Affärslokalernas andel av marknadsvärdet
67 %
71%
De i beräkningen inkluderade objektens andel av hela den direkta
fastighetsstockens marknadsvärde
71 %
66 %
Koldioxidavtryck (tCO2)
54 938
58 050
Bostädernas andel av kolidioxidavtrycket
18 %
18 %
Affärslokalernas andel av koldioxidavtrycket
82 %
82 %
Koldioxidavtrycket i förhållande till antalet bruttokvadratmeter (CO2
kg/brm2)
31,1
33,8
Bostädernas koldioxidavtryck i förhållande till antalet bruttokvadratmeter
(CO2 kg/brm2)
25,3
27,2
Lokalernas koldioxidavtryck i förhållande till antalet bruttokvadratmeter (CO2
kg/brm2)
32,8
35,6
(3)
Koldioxidavtryck för Varmas placeringar | 13.2.2017