Publikationen i pdf

Befolkning 2017
Sysselsättning 2015
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
År 2015 fick 88 000 arbetslösa sysselsättning
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet 18–64-åriga sysselsatta i slutet
av år 2015 till 2 231 000 och antalet arbetslösa till 375 000. Av dem som var arbetslösa år 2014
fick 88 000 sysselsättning år 2015 och av dem sysselsattes 3 300 som företagare. Den
ekonomiska försörjningskvoten försvagades med två personer från året innan; år 2015 var antalet
icke-sysselsatta personer per hundra sysselsatta 143.
Antalet arbetslösa som fick sysselsättning år 2015 efter ålder och
kön
Helsingfors 17.2.2017
Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Innehåll
2
Befolkning 2017
Förfrågningar
Netta Hiitola
029 551 3552
Ansvarig statistikdirektör:
Jari Tarkoma
[email protected]
www.stat.fi
Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen
Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi
ISSN 1796-0479
= Finlands officiella
statistik
ISSN 1798-5536 (pdf)