Gäller 6 mars - 14 maj 2017 - X

Gäller 6 mars - 14 maj 2017
|44|
Ljusdal - Bollnäs - Ockelbo - Gävle
6 mar 2017-14 maj 2017
XT
SJ
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
Ljusdal
Järvsö
Vallsta
Arbrå
Bollnäs
Bollnäs
Kilafors
Holmsveden
Lingbo
Ockelbo
Gävle C
6 mar 2017-14 maj 2017
173
M-F
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
Ljusdal
Järvsö
Vallsta
Arbrå
Bollnäs
Bollnäs
Kilafors
Holmsveden
Lingbo
Ockelbo
Gävle C
XT
X-Tåg
261
XT
X-Tåg
b
8251
M-F
173
M-F
8253
M-F
M-F
SJ
SJ
Reg
XT
Snabbtåg
265
X-Tåg
591
L
8255
M-F
M-L
2
  5.00
  5.15
|
|
|
  6.25
  5.36
  5.45
|
|
  6.12
  6.12
|
|
|
  6.43
  7.08
XT
XT
X-Tåg
b
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
XT
Reg
b
300
8261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.00
6.08
6.25
6.29
6.40
6.42
6.51
7.04
7.09
7.19
7.42
XT
X-Tåg
8261
Ti-To
Ti-To
M,F,L,SoH
5
5
6
13.25
13.40
14.05
14.10
14.30
14.50
15.00
15.11
15.16
15.27
15.52
14.10
14.18
14.35
14.39
14.50
14.50
15.00
15.11
15.16
15.27
15.52
 
 
 
 
 
 
 
6.15
6.30
6.50
7.00
7.30
7.30
7.45
|
|
|
  8.55
XT
X-Tåg
8273
M-F
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.00
7.08
7.27
7.31
7.41
7.43
7.52
8.03
8.09
8.21
8.47
XT
b
173
M-F
XT
b
173
M-F
2
  7.40
  7.49
|
|
  8.16
  8.18
|
|
|
  8.47
  9.12
  7.42
|
|
|
  8.18
  8.18
|
|
|
|
  9.12
XT
SJ
IC
X-Tåg
8263
83
12/3-1/5
SoH
Dagl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.10
8.18
8.35
8.39
8.49
8.50
9.00
9.11
9.16
9.27
9.52
XT
X-Tåg
8267
SJ
IC
81
6/3-24/4
M
SJ
Snabbtåg
593
6/5-13/5
L
3
  9.30
  9.45
|
|
|
10.55
SJ
IC
85
Dagl
Dagl
18.10
18.18
18.37
18.41
18.51
18.52
19.01
19.13
19.18
19.31
19.54
19.22
19.34
|
|
20.04
20.04
|
|
|
|
21.03
  9.52
|
|
10.27
10.27
|
|
|
|
11.31
8257
Dagl
SJ
Snabbtåg
595
11/3-1/5
L,SoH
XT
X-Tåg
8259
XT
b
173
Dagl
M-F
12.10
12.17
12.35
12.39
12.50
12.50
13.00
13.11
13.16
13.27
13.52
13.05
13.20
|
|
|
14.30
4
  9.55
|
|
|
10.29
10.29
|
|
|
|
11.30
XT
XT
b
2
X-Tåg
173
XT
X-Tåg
10.10
10.18
10.35
10.39
10.50
10.51
11.00
11.11
11.16
11.27
11.52
11.36
|
|
|
12.18
12.18
|
|
|
|
13.14
8269
M-L
M-F
20.40
20.55
|
|
|
22.05
21.10
21.18
21.35
21.39
21.50
21.50
22.00
22.14
22.19
22.29
22.52
7
15.35
15.59
15.50
16.05
|
|
|
17.15
16.10
16.18
16.35
16.39
16.49
16.50
16.59
17.13
17.18
17.29
18.04
17.28
|
|
|
|
18.30
1
2
3
4
5
6
7
Hållplats Skolvägen.
Går ej 15/4. Går även 14/4.
Går även 18/4.
Går ej 16/4.
Går ej 13/4, 18/4, 2/5.
Går även 13/4, 18/4, 2/5.
Går ej 14/4, 30/4.
Teckenförklaring
M, Ti, O, To, F, L = Helgfria veckodagar. SoH = Sön- och Helgdag
Med dagar resp. datum i tabellerna avses 0.00-24.00
På de avgångar med SJ-tåg som annonseras i denna tidtabell gäller X-trafiks biljetter
enligt nedan.
Gävle-Ljusdal-Gävle
a
p
9
|
SJ IC- och Regionaltåg
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett för vuxen.
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med länsgiltighet för studerande
(tillsammans med giltigt studentkort).
SJ Snabbtåg
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med tillägg för SJ Snabbtåg för vuxen.
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med länsgiltighet tillsammans med
tillägg för SJ Snabbtåg för studerande (med giltigt studentkort).
Biljetterna gäller endast tillsammans med kvitto som visar sträcka och slutdatum.
Regional trafik för vilken X-trafik priser tillämpas.
Trafik för vilken SJs priser tillämpas
Tider i kursiv stil på blå platta anger anslutande trafik
Endast avstigande
Endast påstigande
Fotnotssiffra jämte förklaringar anges i tabellen i gult fält
Turen stannar ej eller går annan väg
Information om helgtrafik och resevillkor får du via
X-trafiks trafikupplysning 0771-9 10 10 9 eller www.xtrafik.se
SJ Information och bokning 0771-75 75 75 eller www.sj.se
Reservation för ändringar i tidtabellen
Tidtabellerna finns även på Internet: www.resrobot.se
Design och produktion: Samtrafiken i Sverige AB }
Utgivare: X-trafik
Med reservation för eventuella ändringar
© Samtrafiken i Sverige AB
XT
SJ
1
Reservation för ändringar
Gäller 6 mars - 14 maj 2017
|44|
Gävle - Ockelbo - Bollnäs - Ljusdal
6 mar 2017-14 maj 2017
XT
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
t
Gävle C
Ockelbo
Lingbo
Holmsveden
Kilafors
Bollnäs
Bollnäs
Arbrå
Vallsta
Järvsö
Ljusdal
6 mar 2017-14 maj 2017
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
t
Gävle C
Ockelbo
Lingbo
Holmsveden
Kilafors
Bollnäs
Bollnäs
Arbrå
Vallsta
Järvsö
Ljusdal
XT
X-Tåg
8252
173
M-F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.05
6.28
6.39
6.44
6.54
7.04
7.05
7.14
7.18
7.34
7.44
8254
M-F
  6.30
|
|
|
  7.30
  7.55
SJ
XT
IC
84
XT
X-Tåg
b
X-Tåg
8264
To,F,SoH
Dagl
M-F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.00
8.24
8.34
8.39
8.50
9.00
9.01
9.11
9.15
9.32
9.41
XT
X-Tåg
8266
M-F
6
15.58
|
|
|
|
16.54
16.54
|
|
17.23
17.35
SJ
IC
80
6/3-1/5
Dagl
  9.56
|
|
|
|
10.51
10.51
|
|
11.22
11.34
SJ
Reg
280
M-F,SoH
SJ
80
  9.56
|
|
|
|
10.51
10.51
|
|
11.22
11.34
XT
b
173
M-F
17.10
17.34
17.43
17.48
17.58
18.09
18.10
18.20
18.25
18.44
18.53
17.43
18.06
|
|
|
18.36
18.36
|
|
19.05
19.15
18.15
|
|
|
19.15
19.40
XT
X-Tåg
1
2/5-13/5
M-L
7
16.15
16.39
16.48
16.53
17.03
17.14
17.15
17.25
17.29
17.46
17.55
XT
IC
b
8256
173
Dagl
M-F
10.10
10.33
10.42
10.47
10.58
11.09
11.10
11.20
11.24
11.40
11.49
10.45
|
|
|
11.45
12.10
SJ
Snabbtåg
598
XT
X-Tåg
8268
XT
8258
XT
XT
b
b
300
M,F,L,SoH
Ti-To
Ti-To
2
3
3
12.10
12.33
12.43
12.48
13.00
13.10
13.10
13.20
13.24
13.41
13.50
12.10
12.33
12.43
12.48
13.00
13.10
XT
8270
M-F,SoH
Dagl
7
9
21.15
21.39
21.48
21.53
22.03
22.14
22.15
22.25
22.29
22.46
22.55
173
XT
X-Tåg
8260
XT
X-Tåg
8272
XT
SJ
Snabbtåg
b
173
M-F
Dagl
M-F
M-F
13.00
|
|
|
14.00
14.25
14.10
14.33
14.43
14.48
14.58
15.09
15.09
15.20
15.24
15.41
15.50
15.00
15.24
15.25
|
|
|
16.35
16.50
16.50
17.20
17.25
17.50
18.10
594
11/3-29/4
L
5
13.20
13.40
13.45
14.10
14.25
4
15.44
|
|
|
|
16.35
16.35
|
|
|
17.15
XT
X-Tåg
8
19.08
19.32
19.41
19.46
19.56
20.07
20.08
20.18
20.22
20.39
20.48
X-Tåg
8258
M-F,SoH
18.26
|
|
|
|
19.22
19.22
|
|
|
19.58
XT
X-Tåg
b
173
M-L
22.30
|
|
|
23.30
23.55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tågnr 82 8-12/5.
Går även 13/4, 18/4, 2/5.
Går ej 13/4, 18/4, 2/5.
Hållplats Skolvägen.
Går även 14/4.
Går ej 14/4, 30/4, 4/5, 11/5.
Går ej 14/4, 16/4, 30/4.
Går ej 14/4.
Går ej 15/4.
Teckenförklaring
M, Ti, O, To, F, L = Helgfria veckodagar. SoH = Sön- och Helgdag
Med dagar resp. datum i tabellerna avses 0.00-24.00
På de avgångar med SJ-tåg som annonseras i denna tidtabell gäller X-trafiks biljetter
enligt nedan.
Gävle-Ljusdal-Gävle
a
p
9
|
SJ IC- och Regionaltåg
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett för vuxen.
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med länsgiltighet för studerande
(tillsammans med giltigt studentkort).
SJ Snabbtåg
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med tillägg för SJ Snabbtåg för vuxen.
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med länsgiltighet tillsammans med
tillägg för SJ Snabbtåg för studerande (med giltigt studentkort).
Biljetterna gäller endast tillsammans med kvitto som visar sträcka och slutdatum.
Regional trafik för vilken X-trafik priser tillämpas.
Trafik för vilken SJs priser tillämpas
Tider i kursiv stil på blå platta anger anslutande trafik
Endast avstigande
Endast påstigande
Fotnotssiffra jämte förklaringar anges i tabellen i gult fält
Turen stannar ej eller går annan väg
Information om helgtrafik och resevillkor får du via
X-trafiks trafikupplysning 0771-9 10 10 9 eller www.xtrafik.se
SJ Information och bokning 0771-75 75 75 eller www.sj.se
Reservation för ändringar i tidtabellen
Tidtabellerna finns även på Internet: www.resrobot.se
Design och produktion: Samtrafiken i Sverige AB }
Utgivare: X-trafik
Med reservation för eventuella ändringar
© Samtrafiken i Sverige AB
XT
SJ
2
Reservation för ändringar