OBS tiden! - Lysekils kommun

KALLELSE
FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT
Tid och plats:
Borgmästaren, Stadshuset Lysekil, 2017-02-15 kl. 08.30-09.00
OBS tiden!
Ordförande:
Jan-Olof Johansson
Sekreterare:
Mari-Louise Dunert
Ärende
Föredragande
Byggnation av ambulansstation
Leif Schöndell, kommunchef
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 31 04 |[email protected] | www.lysekil.se