Särskilt protokoll per den 14 februari 2017

SÄRSKILT PROTOKOLL
Direktionen, Nr 3
DATUM:
2017-02-14
MÖTESTID:
09:00
SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)
Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
[email protected]
www.riksbank.se
DNR 2017-00112
NÄRVARANDE:
Stefan Ingves, ordförande
Martin Flodén
Per Jansson
Kerstin af Jochnick
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley
--Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande
--Jan Alsterlind
Carl-Johan Belfrage
Claes Berg
Sophie Brauner
Charlotta Edler
Paul Elger
Heidi Elmér
Mattias Erlandsson
Kerstin Hallsten
Jens Iversen
Jesper Johansson
Pernilla Meyersson
Ann-Lena Mikiver
Marianne Nessén
Christina Nyman
Maria Sjödin
Ulf Söderström
1 [2]
§1. Mandat för valutainterventioner
Marianne Nessén la fram underlag till direktionens diskussion om fortsatt beredskap för att
genomföra valutainterventioner som en penningpolitisk åtgärd respektive förnyat mandat för
valutainterventioner. Direktionen beslutade enligt protokollsbilaga A och B.
Martin Flodén reserverade sig mot besluten med samma motivering som han angav i sin
reservation mot direktionsbeslutet den 4 januari 2016.
Protokollet förklarades omedelbart justerat.
Vid protokollet
Sophie Brauner
Justeras:
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley
2 [2]