Övergripande tidplan

Övergripande tidplan
2017
Tidplan Cosmic R8.1 i primärvården
Jan
Projektet R8.1 i primärvård startar
Utbildning av projektgruppen
Information till verksamheten
Verksamhetsanalys
E-learning superanvändare
Utbildning av IT-stöd
Utbildning av vårdsystemskoordinatorer
Utbildning av läkemedelssamordnare
Cosmic övning R8.1
Avbrottsrutiner
E-learning samtliga användare
Utbildning av samtliga Cosmicanvändare
Lokala rutiner
Verksamhetsstöd på plats
Projektgruppsträffar
Sista måndagen i månaden på eftermiddagen
Driftstart 2 oktober
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec