Medlem i facket 24 tim

Medlem i facket 24 tim
Tid: 14-16/11
Plats: Arboga
Målgrupp: Medlemmar.
Handledare: LO Västmanland
Kursinnehåll: Medlemsutbildning är en av flera rättigheter och
möjligheter för dig som är medlem.
Utbildningen kommer att ta upp grundläggande frågor om facket
och handlar bl.a. om:
- Medlemskapet, din egen arbetsplats och den fackliga
organisationen.
- Var tar medlemsavgiften vägen och vad får vi för den.
- En inblick i försäkringar och avtal m.m.
- Fackföreningsrörelsens ideologi m.m.
- Arbetsmarknaden.
- Dina rättigheter och skyldigheter.
Utbildningen kommer att bedrivas tvärfacklig
Ekonomi: IF Metall betalar din förlorade arbetsförtjänst alla
dagar. Deltagare som under utbildningstillfället har friskift,
erhåller fritidsersättning. Om du från hemmet till utbildnings
stället har längre än fem mils bilväg, så har du rätt till internat.
Om internat önskas så meddela detta i god tid.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl det i tid.
Kom ihåg att så snart som möjligt, dock senast 14 dagar
innan kurs start söka ledigt enligt Studieledighetslagen.
Senast anmälan: 13 oktober.
Du ska anmäla dig till din studieansvarige och till Mikael
Westberg 070 2124621. [email protected]
Välkomna