Styrelsens förslag till budget 2017 Budget 2017 Intäkter

Styrelsens förslag till budget 2017
Budget 2017
Intäkter
Medlemsavgifter
Utställningar
Viltspår
Viltspår-SM
Drevprov
Grytprov
11 000
50 000
50 000
60 000
4 000
4 000
Summa intäkter
179 000
Kostnader
Utställningar
Viltspår
Viltspår-SM
Drevprov
Grytprov
Kurser utbildningar
Övriga kostnader Taxens Dag mm
Styrelse, årsmöte,TF
Hyra, administration bankavg.
Försäkring
Hemsida PR
-43 000
-35 000
-55 000
-5 000
-3 000
0
-3 000
-30 000
-4 000
-600
-1 000
Summa kostnader
Resultat före avskrivningar och räntor
-179 600
-600