Rinkabyträffen

På uppdrag av Skånes skyttesportförbund inbjuder
Christianstads Skyttesällskap till
Rinkabyträffen
- fältskjutning med gevär på Rinkabyfältet 2016-02-19.
Tävlingen är också NM-uttagning samt
Divisions-, Cup-, Fadder- och Familjetävling för skånska och danska skyttar
ARRANGÖR
Christianstads skyttesällskap
TÄVLINGSLEDARE
BANLÄGGARE
Per Klemmedsson, Telefon: 0725-54 34 89
Bengt Bengtsson
PLATS
Lägret Rinkaby skjutfält
TÄVLINGENS
OMFATTNING
Tävlingen omfattar individuell fältskjutning 5 stationer i följande
klasser: 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65, 70, 75 och Kikare
Innerringsmarkering på de flesta stationerna
Patrullstig kombination av bil + ca 1 km gång huvudsakligen på väg
ANMÄLAN
Göres föreningsvis via anmälningsformulär på live.skyttesport.net
Frågor till Per Klemmedsson, [email protected]
Anmälan SENAST måndag 6/2
Föranmälan av lag, cup, fadder etc. görs till Kejll-Åke Nordström
senast 1/2
LAGTÄVLINGAR
Divisionslag: 4 skyttar + 2 reserver (Gäller Skåne och Danmark)
Poängpris: 3 skyttar + 2 reserver (gäller endast M-Y krets)
Anmälan av lag i samband med anmälan på live.skyttesport.net
EFTERANMÄLAN
Fram till 10.00 tävlingsdagen. ( 20:- extra )
AVGIFTER
Alla klasser
100:Avgifterna insättes på BG 823-5178, Christianstad Skyttesällskap
Märk talongen med ” egen förening +datum för tävlingen”
STARTLISTOR
Delges på Ind-TA + mail till deltagande föreningar
SERVERING
Kommer att finnas på anmälningsplatsen med ett kanonfint
sortiment anpassat för fältskyttar
Välkomna till Rinkaby den 19 februari 2017
Blekinge Skyttesportförbund deltar enligt egen inbjudan