Checklista maskiner

Checklista maskiner
Att användas för kontroll av maskiner och för att identifiera risker.
Traktorer och åkbara klippare
Drag och redskapskopplingar
Bromsar, funktion
Belysning, reflexer, blinkers
Backspeglar
Sitsar, reglage
Bullernivå
Hydraulslangar
Hytt
Luftkonditionering
Skyddsanordningar
Övriga maskiner, skyddsanordningar
och kraftöverföringsaxlar
Gödselspridare
Slaghack
Rotorklippare
Slåtteraggregat
Dressare
Motorsåg
Röjsåg
Grästrimmer
Lyftbord/pelarlyft
OK
Anmärkning
□
□
.....................................
.....................................
□
□
□
□
□
□
□
□
.....................................
......................................
.....................................
.....................................
......................................
......................................
......................................
......................................
OK
Anmärkning
□
□
□
□
□
□
□
□
□
.....................................
.....................................
......................................
.....................................
.....................................
......................................
......................................
......................................
......................................
Övrigt
..................................................................................................................................................
Medverkande
..................................................................................................................................................
Datum
......................................................